Rodzina

Podatek od nieruchomosci

www.wyn-sam-warszawa.pl Osoba, która zaciąga kredyt mieszkaniowy w banku, musi mieć świadomość, że oprócz kolejnych rat kredytu, czeka ją płacenie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, czyli pobieranym przez samorząd gminny. W niektórych sołectwach, podatek od nieruchomości pobierany jest przez sołtysa, który następnie przekazuje zebrane środki pieniężne samorządowi gminy. Podatek od nieruchomości obejmuje zarówno nieruchomości lokalowe, budynki, jak i nieruchomości gruntowe, czyli działki. Niemniej jednak nie obejmuje użytków rolnych i terenów zalesionych. Zwolnione z podatku od nieruchomości są placówki oświatowe. Niektórzy przedsiębiorcy starają się o status centrum badawczo – rozwojowego, bo wówczas również nie mają obowiązku płacenia tego rodzaju podatku. Podatek dla osób o niskich zarobkach może być uciążliwy, ale dla średnio zamożnych obywateli raczej nie. Podatek ów płacony jest w czterech ratach, pierwsza w marcu, druga w maju, trzecia we wrześniu, a czwarta w listopadzie. Kredyty mieszkaniowe w Polsce są udzielane jedynie osobom średnio zamożnym. Bank nie może narazić się na straty spowodowane niespłacaniem długu, a niespłacany kredyt może być początkiem zaburzeń płynności finansowej banku.automaty rozrywkowe Kancelaria Notarialna Dębica

Czytaj też o kredytach i nieruchomościach